Yhteisöllistä toimintaa asukkaiden hyväksi!

Tervetuloa kylään!

Kallialan seudun kyläyhdistys on rekisteröity yhdistykseksi 17.8.1999. Yhdistyksen tarkoituksena on syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa mm. järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia.


Kyläyhdistys on jo useana vuonna peräkkäin järjestänyt pihakirppis -tapahtuman Kalliala-Kirppis, johon onkin joka kerta osallistunut useita pihoja. Muihin tapahtumiin olisi toivottu useampia osallistujia, mm. Padel -ilta jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Yhdistyksen hallitus toivoo asukkailta aktiivista osallistumista ja yhteydenottoa siitä, minkälaista toimintaa toivotaan.